Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 • Lê Thị Thúy Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Kế toán
  • Điện thoại:
   0336252777
  • Email:
   lethithuyhang@mail.com
 • Cô Phạm Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn MG 3 tuổi
  • Điện thoại:
   0913745543
 • Đ/C Lê Thị Ngọc Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0966067178
  • Email:
   ngochoasonkim1@gmail.com
 • Đ/C Nguyễn Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0915728883
  • Email:
   nguyenloankim1@gmail.com
 • Cô Hồ Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chuyên môn Mẫu giáo
  • Điện thoại:
   0941464325
  • Email:
   dungphuongbo68@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiều năm là giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện.

 • Phạm Thị Bích Khuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ chuyên môn
  • Email:
   khuyenphamsk1@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhiều năm liền đạt giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện.

Facebook